Projectpublicaties

Onder de vlag van het project zijn diverse publicaties verschenen. De belangrijkste publicaties op een rij:

 

De LOB-scan

De LOB-scan is een online instrument. Het helpt schoolleiders, teamleiders, decanen, mentoren en vakdocenten om met elkaar in gesprek te raken over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en vanuit deze reflectie vervolgstappen te zetten. De scan kan vanaf de website worden ingevuld en opgeslagen. Voor de LOB-scan klik hier.

Bent u benieuwd naar wie de scan zoal invult en wat het oplevert? Hier is onderzoek naar gedaan. Dit vindt u hier.

De loopbaanbox

De loopbaanbox is een praktisch instrument vol hulpmiddelen en achtergrondinformatie om LOB een passende plek te geven binnen uw onderwijsorganisatie.  De inhoud van de loopbaanbox kunt u hier raadplegen. Ga naar de loopbaanbox.

Online leergang

Tijdens deze leergang maak je in acht modules kennis met de ins & outs van LOB. Zo leer je hoe je een LOB-werkplan opstelt, wat de rollen en taken rondom LOB zijn en hoe je ouders kunt betrekken bij het LOB-traject. De modules bestaan uit een theoretisch deel, aansprekende voorbeelden uit de praktijk, verdiepingsvragen, praktijkopdrachten en een eindopdracht.

Praktijkverhalen

Het project Stimulering LOB heeft door de jaren heen een groot aantal praktijkverhalen uit scholen verzameld en gepubliceerd. Er zijn in totaal vijf publicaties met praktijkverhalen beschikbaar. Ouders en school, Zes good practices van vmbo naar havo, Praktijkverhalen vo-hoSamenwerkingsprojecten vo-ho 2e tranche Praktijkverhalen havo - vwo en Praktijkverhalen onze eerste publicatie met acht verschillende ervaringen. Ga naar: praktijkverhalen voor alle induviduele praktijkverhalen.

LOB Routekaart

We hebben twee routekaarten ontwikkeld 1 voor het vmbo: van bewustwording naar verbetering. De Routekaart voor havo/vwo.

Vijf LOB-arrangementen havo-hbo

De Vijf LOB-arrangementen havo-hbo die ontwikkeld zijn door regionale netwerken havo-hbo kan je hier downloaden.

Masterclass LOB havo/vwo

Alle leeropdrachten, LOB-activiteiten die de deelnemers aan de Masterclass LOB havo/vwo hebben ontwikkeld op een rij.

Ouderbetrokkenheid bij LOB

In de brochure: 'Ouders en School' vindt je 6 verschillende praktijkverhalen, interviews en antwoorden op diverse vragen hoe scholen, en ouders omgaan met LOB in de school en hoe ouders, leerlingen zo goed mogelijk te betrekken bij de school en de loopbaan ontwikkeling van hun kind. In de ouder catalogus vind je negen scholen die elk op een eigen manier ouders een rol geven bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van hun kinderen. Deze voorbeelden vormen het hart van de publicatie: "Ouderbetrokkenheid bij LOB". Je kan zelf ook aan de slag met het ouderbetrokkenheid format. Om ouders nog beter bij LOB te betrekken kan je ook je eigen portal maken via: www.helpmeebijlob.nl

Wensen van scholieren ten aanzien van LOB 

We hebben vier leaflets n.a.v. van het LAKS-onderzoek over LOB gemaakt ten aanzien van de rol van de vakdocent, mentor, decaan en als ouder.

Vakdocenten

We hebben twee leaflets voor de vakdocent ontwikkeld een voor wiskunde en een voor levende talen. We hebben bovendien een poster en een dobbelsteen gemaakt die gebruikt kunnen worden om de vakdocent te stiumleren met LOB aan de slag te gaan.

Onderzoek LOB en Studiesucces

Op verzoek van de VO-Raad heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en naar de effecten van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in havo en vwo. Het onderzoek is hier te downloaden.

Studiekeuzecheck HO

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen
Onderzoek ‘Zeker weten wat je kiest

N-factor

Het bewust ontwikkelen van een netwerk is goed voor docenten, schoolleiding, leerlingen én ouders. Dit lespakket biedt inzicht in de werking van relaties, netwerken en de eigen ervaringen daarmee. We hebben een  lespakket netwerken ontwikkeld die iedereen kosteloos kan gebruiken. Voor meer informatie kan je ook dit filmpje bekijken. We hebben ook een netwerktest ontwikkeld dieje hier kan downloaden.

LOB op Maat

De AED eerste hulp bij LOB is een handige kaart met de 8 LOB principes die uit het project LOB op maat zijn gekomen.
De Eerste Hulp bij LOB kaart kan je hier downloaden: AED Kaart.pdf

Sociale Media & LOB

Zes suggesties om social media in te zetten bij LOB. We hopen dat deze zes suggesties scholen zullen inspireren om social media als instrument te zien dat goed kan worden ingezet ten behoeve van LOB.

LOB de investering waard

De publicatie: LOB de investering waard laat de opbrengsten zien van drie jaar LOB. Waarin o.a. de volgende vragen worden beantwoord: Hoe staat het met LOB in Nederland? Waar staan we in het ideale verbetertraject. LOB in de keten en vervolgonderwijs. Hoe verder?

Het gebruik van doorstroomdossiers

De publicatie: 'Uw doorstroom cijfers en LOB'kan je hier bekijken. Een goed voorbeeld van hoe een doorstroomdossier gebruikt kan worden is het digitale doorstroomdossier van de programmaorganisatie 'Aanpak Vroegtijdig Schoolverlaten Eemland'. Een ander  voorbeelde zijn de doorstroomdossiers van ROC West-Brabant. De inspiratiefilm doorstroomcijfers van OSG Sevenwolde vind je hier. Een instructiefilm over het gebruik vind je hier. De handreiking doorstroomcijfers vind je hier.

Rapportage eindmeting LOB Directies en decanen VO september 2012

De metingen uit deze rapportage vormen samen de nulmeting en de eindmeting. De rapportage geeft een overzicht van de resultaten van beide metingen van de landelijks LOB-monitor. Er is vastgesteld dat er de afgelopen jaren zeker enige vooruitgang is geboekt op het vlak van LOB. Dat geldt met name voor het beleid: zo'n 80% van de scholen beschikt over een visie op LOB en de helft heeft een LOB-werkplan.

De factsheet met de highlights van de nulmeting van het project vind je hier.

Onderzoek LOB en Studiesucces

Op verzoek van de VO-Raad heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en naar de effecten van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in havo en vwo. Het onderzoek is hier te downloaden.

Studiekeuzecheck HO

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen
Onderzoek ‘Zeker weten wat je kiest

Infographics

De opbrengsten van het project Stimulering LOB zijn nu in vijf infographics overzichtelijk in kaart gebracht.

Overige publicaties

Verder hebben we nog een LOB-kalender voor schoolleiders (in januari 2012 als nieuwjaarsgeschenk toegezonden).