Praktijkverhalen

Veel scholen hebben waardevolle ervaringen met LOB gemaakt die tal van bruikbare tips en inspirerende voorbeelden hebben opgeleverd. Het project Stimulering LOB heeft door de jaren heen een groot aantal praktijkverhalen uit scholen verzameld en gepubliceerd:

  • "Naar voorbeeld van andere scholen is in het derde leerjaar op het Groningse Werkman College net de pilot ‘havo-XL’ begonnen." Dit vertelt Jan Chris de Wilde, sinds augustus 2011 teamleider havo XL. Het voortraject heeft hij niet meegekregen, over het programma weet hij echter alles: “Dat is erop gericht leerlingen op de grens van havo en vmbo-TL de kans te geven zich al vanaf de derde klas voor te bereiden op een overstap. Leerlingen grijpen die kans met beide handen aan.”
  • “Alle leerlingen die met gemiddeld een zeven of hoger naar de derde klas vmbo-T overgaan, bieden we de keuze om de zesjarige havo te volgen. Die route houdt in dat leerlingen in leerjaren drie en vier van het vmbo een dagdeel in de week extra les in Nederlands, Engels en Wiskunde krijgen. En leerlingen geven aan dat het programma inmiddels aardig staat.” Aan het woord: Mark Daalderop, directeur van de vmbo-locatie Titus Brandsma, in Velp.
  • “Aanwezigheid van ouders op onze ouderavonden is nog niet vanzelfsprekend. Bij een recente avond over de profielkeuze kwam vijfentwintig procent niet opdagen. Die mensen laten we altijd persoonlijk weten waarom we waarde hechten aan hun komst. Maar het ontbreekt ons aan tijd en middelen om consequent in gesprek te gaan met iedere ouder die niet opdaagt.”
  • Afspraak op Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. De Ouderraad organiseert er namelijk een thema-avond over ‘ouders en kiezen’ (zie kader). Op de vraag hoe scholen meer ouderbetrokkenheid kunnen creëren, volgt een wedervraag: ‘Moeten we dat wel willen? Bij ouders merken we geen gebrek aan betrokkenheid, wel aan kennis.’ Vier medewerkers leggen uit waarom zij vinden dat kwaliteit boven kwantiteit gaat, óók bij ouderbetrokkenheid:
  • Een ideeëntank waarmee ouders op eigen initiatief meedenken met de school, en een bijdrage leveren aan de driehoeksrelatie ouders – kind - school. Zo omschrijft ouder André Sloekers de OuderParticipatieGroep (OPG) van het Christelijk College Zeist (CCZ). De OPG organiseert thema-avonden, om ouders bewust te maken van actuele onderwerpen, zoals LOB, en hun rol daarin te stimuleren.
  • Zes vragen aan Jaap-Willem Caron, hoofdredacteur van het BoniOuderBulletin (BOB) en ouder van een leerling op het Utrechtse St. Bonifatiuscollege:
  • Samen met andere scholen heeft het Volendamse Don Bosco College het initiatief genomen tot de pilot ‘De sterke schakel’. “Daarmee willen we een duidelijke verbinding bewerkstelligen tussen loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het VO en studieloopbaanbegeleiding in het HO”, vertelt decaan Huub Bexkens. Spil in de verbinding is het persoonlijke LOB-portfolio van de leerlingen.
  • Een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs begint met meer contact. Tussen leerlingen en hbo-instellingen, en tussen docenten van VO en HO. Dat is de ervaring van Rob Mennen, teamleider Havo bovenbouw van het Sophianum in het Limburgse Gulpen.
  • Willen ook vakdocenten een structurele rol kunnen spelen bij LOB, dan hebben ze daarvoor de juiste kennis en vaardigheden nodig. Met deelname aan de LOB-pilot ‘Die ‘ene’ docent’ neemt SG Reggesteyn daarop een voorschot, vertelt Eddy Held, unit-leider bovenbouw havo van CSG Reggesteyn in Nijverdal.
  • Rino Bakker is conrector van de Havo-afdeling van het Corderius College uit Amersfoort. De school neemt deel aan de ‘pilot LOB VO-HO’ die de samenwerking tussen voortgezet en hoger

Pagina's