Scenario’s LOB in het VO

Leeswijzer bij de scenario’s LOB

Leeswijzer en scripts bij scenario's.pdf In dit document vind je drie benaderingen van denken over LOB in het voortgezet onderwijs. We noemen deze denkrichtingen scenario’s. Scenario’s in de film en televisiewereld geven een beeld van hoe gedrag , interactie en de omgeving van mensen eruit kan zien in een bepaalde situatie of context. Deze LOB scenario’s beogen niet meer dan dat. Ze willen een sfeerbeeld geven van hoe het denkbeeld over LOB er op een school uit kan zien. Ze zijn dus uitdrukkelijk niet bedoeld om te kopiëren of ‘na te doen’, maar vooral om als inspiratie en voorbeeld te gebruiken in je eigen school. Ze helpen om na te gaan denken over hoe je dat in je eigen omgeving zou kunnen oppakken. Welk scenario zou je zelf willen schrijven?
De inleiding van elk scenario is een verhaal van een leerling. Dit geeft vooral het beeld van hoe een ‘gebruiker’ van het onderwijs het scenario ervaart. Je kunt daar het verhaal van een docent of leidinggevende vrij eenvoudig naast bedenken. In het denken over de ontwikkeling van je eigen school, is het handig om dat verhaal van die leerlingen als uitganspunt te nemen en van daaruit de te nemen stappen te formuleren. Zo kom je tot beelden die je werkelijkheid uiteindelijk vormgeven. Wat wil je dat jouw leerlingen aan anderen vertellen als hen gevraagd wordt hoe zij gekomen zijn tot hun keuzes? Welke ervaringen wil je leerlingen bieden, wat wil je dat zij meenemen voor de toekomst, hoe zij terugkijken op jouw activiteiten en rol? Wie wil je daarbij betrekken en waarom juist die personen?
Zet een team van mensen uit je school eens bij elkaar om zo’n verhaal te schrijven en wellicht verbazen zij jou met hun dromen en beelden. Vraag ouders en leerlingen eens naar wat zij vinden en verwachten op LOB gebied. Herschrijf dan je eigen scenario. Vanuit het scenariodenken kom je tot het maken van reële plannen en kun je doelgericht gaan werken aan het ‘hele’ verhaal. Je begint als het ware met het opzetten van de camera’s, het decor en het zoeken van je hoofd- en bijrolacteurs. Je wordt de producent /regisseur van een LOB productie die leidt tot succes voor je eigen publiek. Wij hopen dat deze scenario’s je aanzetten tot denken en handelen. Goede ideeën zijn vaak gratis, goede raad ook. Als je maar weet waar je ze kunt zoeken en vinden.

Leeswijzer en scripts bij scenario's.pdf