Presentaties studiereis Kopenhagen 2014

Van 11 mei tot 16 mei is Anna de Rijk uitgendodigd om deel te nemen aan een studiebezoek aan Denemarken. Uit elk Europees land was er een afgevaardigde op het gebied van LOB. Denemarken is op het gebied van LOB zeer ver gevorderd en erg vooruitstrevend. Het doel van de reis was kennis uitwisselen, inspiratie opdoen en we moesten samen een adcies uitbrengen voor de EU op het gebied van LOB

Presentatie Deens onderwijs systeem. Wil je meer weten en inspiratie opdoen dan kan je onderstaande presentaties bekijken en of contact opnemen met annaderijk@vo-raad.nl

Presentatie 2:

Presentatie 3: