LOB en professionaliseren

Loopbaanbegeleiding is maatwerk, de LOB activiteiten variëren enorm. Hoe beter de decanen, schoolleiders en mentoren zijn geschoold, hoe effectiever LOB kan zijn.

Het project heeft een stappenplan samengesteld voor het vormgeven van een LOB-professionaliseringstraject op school.

Hoe kan je LOB en professionaliseren? Via de  professionaliseringswijzer  leer je hoe je dit kunt aanpakken. Hebben we overzichten zoals de hulpkaart lob en professionaliseren rollen in een verander traject. De decaan in versterkte positie en LOB en professionaliseren op competenties van LOB-uitvoerders in de hulpkaart: Stel: je wil meer LOB knowhow in huis…

Veel deskundigheidsbevordering en professionele uitwisseling vindt plaats binnen de decanenverenigingen. Maar ook nascholingsinstellingen en adviesorganisaties bieden professionaliseringsactiviteiten aan. Decanen, mentoren, docenten en schoolleiders kunnen hiermee hun LOB-competenties verder ontwikkelen.

Het project ‘Stimulering LOB’ heeft medio 2012 dit aanbod landelijk laten inventariseren. Raadpleeg hier het professionaliseringsaanbod. Er is géén keurmerk verbonden aan dit overzicht. De VO-raad doet geen uitspraken over de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening.