'Van leerling naar student'

Dit project is bedoeld als basis voor een (minstens) driejarig gezamenlijk programma dat als doel heeft: het vergroten van het studiesucces en het studieplezier.

Deelnemende onderwijsinstellingen zijn:

Quadraamscholen Noord, Liemers College Zevenaar, Candea College Duiven, Montessori College Arnhem, Olympisch College Arnhem, Beekdal Lyceum Arnhem, Lorentz Lyceum Arnhem en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen.

De vrij beschikbare eindproducten die dit project heeft opgeleverd zijn: