Project: 'LOB arrangeren'

In dit project: Samen verantwoordelijk voor studiesucces, hebben studenten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) in samenwerking met vakdocenten van het VO gewerkt aan LOB-arrangementen voor het betreffende schoolvak.

De deelnemende onderwijsinstellingen zijn:

Dongemond College, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Lyceum Bisschop Bekkers en Mollerlyceum.

De vrij beschikbare eindproducten van dit project zijn:

    1.1         Businesscase, LOB-arrangeren voor VO-scholen
    1.2         Reader en cursushandleiding
    1.3         Studenten training ppt
    1.4         Studenten Training 1
    1.5         Studenten training 2 ppt
    1.6         Studenten Training 2
    1.7         Interview docent VO
    1.8         Informatiebrief docentenVO  LOB arrangeren
    2.           LOB docenten training.ppt
    3.1         Arrangement Biologie   
    3.2         Arrangement Geschiedenis
    3.3         Arrangement Economie