Pilotprojecten vo-ho

Het project Stimulering LOB ontwikkelt elk jaar nieuwe activiteiten. Regelmatig nodigt het project alle scholen uit om aan te sluiten bij een specifieke activiteit. Soms ontvangen de deelnemende scholen subsidiegeld om hun plannen te realiseren of worden zij op een andere manier ondersteund, bijvoorbeeld in de vorm van faciliteiten en consultancy.  
 

Pilotprojecten vo-ho

Voor een echt effectieve LOB is het belangrijk dat de scholen en andere instellingen voor voortgezet en hoger onderwijs goed samenwerken. Om dit te stimuleren, heeft het project Stimulering LOB elf pilotprojecten financieel ondersteund. Hiervan zijn de laatste zes in 2012 van start gegaan. De scholen hebben de opzet van elke pilot zelf ontwikkeld, waarvan de beste financieel zijn bijgestaan. Dit zijn de volgende projecten:

Zes pilotprojecten VO-HO in 2012/2013

Voor meer informatie, zie het overzicht van de pilotprojecten vo-ho.

LOB-netwerken in de regio, havo-hbo

Het doel van dit deelproject is bijdragen aan het verkleinen van de sectorovergang tussen havo en hbo door het ontwikkelen van een duurzame samenwerking tussen beide sectoren. Er wordt aandacht besteed aan loopbaanbegeleiding voor leerlingen. Deze ontwikkelteams zijn te vinden in de volgende regio’s:

  • Regio Groningen
  • Regio Almere
  • Regio Rotterdam
  • Regio Twente/Oost-Nederland
  • Regio Utrecht

Voor meer informatie, zie de beschrijving van het deelproject LOB-netwerken havo-hbo.

Doorstroompilots

In dit project is onderzocht in hoeverre gegevens over de studievoortgang van eigen leerlingen in het vervolgonderwijs gebruikt kunnen worden om LOB in de school gericht te verbeteren en te verstevigen. Vijf scholen hebben hieraan deelgenomen. Stichting Schoolinfo onderzoekt op dit moment hoe zij de opbrengsten uit dit project kan gebruiken om de zogenoemde ‘doorstroomindicator’ in Vensters VO te ontwikkelen. Het rapport van deze opbrengsten vind je hier. Een samenvatting van dit rapport is hier te lezen.

LOB-routekaart (afgerond in 2011)

Hier hebben 44 vmbo-scholen samengewerkt om een beter LOB beleid te implementeren. In regionale netwerken van vier tot zes scholen hebben alle deelnemende onderwijsinstellingen een eigen verbeterslag gemaakt. Startpunt voor de scholen was een zelfevaluatie met behulp van de digitale LOB-scan. Zo ontstond op school een gesprek over de stand van zaken en verbetermogelijkheden. De routekaart heeft geleid tot een publicatie.