LOB kosteloos professionaliseren

In september 2013 is Stimulering LOB gestart met het project ‘LOB Ambassadeurs’. In dit project begeleiden vo-scholen die mooie LOB-producten of -processen in huis hebben andere vo-scholen die soortgelijke stappen willen maken. In drie, door een externe adviseur,  begeleide bijeenkomsten wordt op uw school gewerkt aan een kwaliteitsslag op het gebied van LOB.
Het concept is goed ontvangen en daarom is er toestemming gekomen voor het opzetten van een tweede tranche. In deze tranche zal de eerste begeleide bijeenkomst worden gepland in september 2014 en de laatste in december 2014.

Wilt u uw vo-school een slag verder brengen op LOB, aan de hand van een bestaande good practice van een andere school onder begeleiding van een gratis extern adviseur?
Als u interesse hebt of meer informatie wilt dan kunt u een mail sturen aan hansdewit@vo-raad.nl  t.a.v. Hans de Wit.
 

Werkwijze: ambassadeurs, partnerscholen en extern adviseurs

In dit project stellen 11 ambassadeursscholen hun good practices op LOB-gebied beschikbaar. Scholen die deze good practices, of de thematiek binnen de good practices interessant vinden, kunnen zich aanmelden als partnerschool. De ambassadeursschool helpt de partnerschool als ervaringsdeskundige. Als geen ander zijn zij in staat de partnerschool op het spoor te zetten van een goed werkende aanpak, te behoeden voor valkuilen en hen van school tot school te adviseren tijdens de duur van het traject. Daarnaast  wordt elke match begeleid door een extern adviseur die kennis, ervaring en kunde meebrengt in LOB, veranderingsmanagement e.d. op een vo-school.  Voor de partnerschool is deze ondersteuning gratis. Zij krijgt bovendien een gedeeltelijke urenvergoeding voor de eigen medewerkers die op het project worden ingezet.

Tijdpad
Het overzicht van de ambassadeursscholen en hun good practices vind je hier. Een school die interesse heeft een good practice over te nemen, kan zich vervolgens aanmelden voor het  traject dat zij willen volgen. Hiervoor is een aanmeldformulier beschikbaar. Dit aanmeldformulier dient uiterlijk 17 maart 2014 binnen te zijn. Het werk van de scholenkoppels gaat in principe juni 2014 van start met een kennismakinggesprek. De eerste begeleide bijeenkomst start in september 2014 en de laatste bijeenkomst vindt plaats in december 2014.

Gevraagde inzet van de partnerschool
Als u wordt geselecteerd als partnerschool van een LOB-ambassadeursschool, dan start het project met een gesprek tussen u (= de projectleider binnen de school), uw schoolleider, de externe adviseur en de ambassadeur. Daarin spreekt u concreet af hoe jullie het traject gezamenlijk gaan inrichten. We vragen u vervolgens in de eigen school een werkgroep samen te stellen van ongeveer 5 personen. Deze werkgroep komt drie  keer bij elkaar en wordt door de externe adviseur begeleid. voor deze begeleide bijeenkomsten krijgt de werkgroep ook verletkosten. We adviseren de werkgroep verder tussen de begeleide bijeenkomsten door enkele malen bij elkaar te komen om de aan bod gekomen onderwerpen verder uit te werken. Aan het einde van het traject heeft u of de good practice geïmplementeerd of een plan liggen over hoe deze op korte termijn te implementeren.

De belangrijkste bijdrage vanuit de partnerschool is daarmee de ambitie om een kwaliteitsslag op LOB-gebied te willen maken en de tijdsinzet van de werkgroepleden. Concreet wordt van de partnerschool het volgende verwacht:

  • het aanstellen van een projectleider;
  • het samenstellen van en werkgroep van ongeveer 5 personen (inclusief projectleider);
  • het vrijmaken van de werkgroep leden voor een drietal begeleide bijeenkomsten van ongeveer vier uur (en eventuele tussentijdse onbegeleide bijeenkomsten).

Daarnaast vragen wij ook actieve steun vanuit de schoolleiding. Van de schoolleider wordt verwacht dat hij of zij de LOB-ambitie onderschrijft, faciliteert en actief uitdraagt, onder andere door aanwezig te zijn tijdens het startgesprek, de eerste begeleide schoolbijeenkomst en het afsluitende (advies)gesprek. Daarnaast vragen we actieve bijdrage in het breed communiceren over het project, o.a. via sociale media.

Wat levert deelname als partnerschool op?
Een kosteloos door een ervaren externe adviseur en ambassadeur begeleid traject om een kwaliteitsslag te kunnen maken op het gebied van LOB:

  • Kennis, ervaring (en eventueel materiaal) van de ambassadeur en zijn of haar school;
  • Kennis, ervaring en kunde in veranderingsmanagement, LOB e.d. van de externe adviseur ;Verletkosten à € 55 per uur voor drie begeleide bijeenkomsten van vier uur met een maximum van 6 werkgroep leden;
  • Een geïmplementeerde good practice of een plan om dit op korte termijn te implementeren;
  • Positieve PR als deelnemende school middels sociale media, website VO-raad en landelijke slotbijeenkomst.

Aanmelden
Heeft u interesse om aan dit project mee te doen als LOB-Partnerschool of wilt u meer informatie over het project? Dan kunt en een mail sturen aan hansdewit@vo-raad.nl t.a.v. Hans de Wit.

Hier vind je het LOB Aanmeldformulier deelname partnerschool leeg.docx

.