'Havo Carrousel'

Project: 'Havo carrousel' is gebaseerd op het beproefde loopbaanoriëntatie instrument vmbo carrousel. Het Carrousel-concept is in 2005 bedacht door een aantal vmbo scholen in de provincie Groningen, Drenthe en Calibris. De havo carrousel houdt in dat leerlingen in havo 4 drie keer per schooljaar in contact worden gebracht met het vervolgonderwijs of de beroepspraktijk.

De publicatie eindigt met een artikel over de samenwerking binnen de projecten en wat daarbij de belangrijkste succesfactoren zijn geweest. Andere samenwerkingsverbanden kunnen met deze eindpublicatie hun voordeel doen.

De publicatie is online beschikbaar en zal ook in gedrukte vorm verspreidworden. De publicatie is gratis te bestellen door een mail te sturen naar: lob@vo-raad.nl o.v.v. eindpublicatie vo-ho pilotprojecten 2012 - 2013.

De integrale eindproducten van de pilotprojecten vind je onderstaand en kan je gebruiken ter inspiratie.

De vrij beschikbare eindopdrachten die dit project heeft opgeleverd zijn: