Eindpublicatie vo-ho pilotprojecten met alle eind-producten

De publicatie eindigt met een artikel over de samenwerking binnen de projecten en wat daarbij de belangrijkste succesfactoren zijn geweest. Andere samenwerkingsverbanden kunnen met deze eindpublicatie hun voordeel doen.

De publicatie is online beschikbaar en zal ook in gedrukte vorm verspreidworden. De publicatie is gratis te bestellen door een mail te sturen naar: lob@vo-raad.nl o.v.v. eindpublicatie vo-ho pilotprojecten 2012 - 2013.

De integrale eindproducten van de pilotprojecten vind je onderstaand en kan je gebruiken ter inspiratie.

  1. Sterke LOB mentor en LOB vakdocent
  2. LOB arrangeren
  3. Mentoren en ouders, partners in studiekeuze
  4. Van leerling naar student
  5. Havo carrousel
  6. Samen verantwoordelijk voor studiesucces