Pilot projecten

 • In de zes pilots is in nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden tussen vo-scholen en HO-instellingen gewerkt aan het verstevigen of verbeteren van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).
  Lees verder
 • Bij het vormgeven en invullen van Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) is samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en instellingen voor hoger onderwijs (HO) essentieel.

  Lees verder
 • Aan deze LOB-routekaart hebben 44 vmbo-scholen samengewerkt om een beter LOB beleid te implementeren. In regionale netwerken van vier tot zes scholen hebben alle deelnemende onderwijsinstellingen een eigen verbeterslag gemaakt.

  Lees verder
 • Een samenvatting van de opbrengsten van de LOB doorstroompilots met zeven VO-scholen en besturen vind je in de brochure.
  Lees verder
 • Begin 2012 hebben de VO-raad, de AOC-raad en Oberon het initatief genomen voor een aantal LOBdoorstroompilots. De pilots waren bedoeld voor 
  Lees verder
 • Het was één van de grootste en meest spannende projecten van Stimulering LOB dit jaar: de vijf regionale havo-hbo netwerken. Elk netwerk heeft gewerkt aan een eigen LOB-arrangement.
  Lees verder
 • Het project Stimulering LOB ontwikkelt elk jaar nieuwe activiteiten. Regelmatig nodigt het project alle scholen uit om aan te sluiten bij een specifieke activiteit.
  Lees verder

Pagina's