Masterclass Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding in havo-vwo

Masterclass

Hoe begeleid je havo-vwo leerlingen bij loopbaanoriëntatie en bij het maken van een opleidingskeuze? Welke mogelijkheden heb je binnen het mentoraat/decanaat, binnen het primaire proces van de vaklessen en binnen extra-curriculaire activiteiten om LOB op een hoger plan te krijgen?

LOB-coördinatoren/decanen in het havo-vwo hebben in 2012 de mogelijkheid gehad een gratis vijfdaagse Masterclass te volgen die het project Stimulering LOB van de VO-raad eenmalig aanbiedt. De inhoud van de Masterclass bestaat uit:

  • kennis nemen van theorie en basisprincipes van LOB,
  • voorbeelden zien van vernieuwende LOB in VO-scholen,
  • meer te weten komen over de aansluitingsactiviteiten vanuit het hoger onderwijs,
  • onder professionele begeleiding een eigen nieuwe LOB-activiteit op de rit  zetten.

Waarom juist nu?

De druk op leerlingen om in één keer een goede studie- en beroepskeuze te maken, wordt steeds groter. Ook moeten leerlingen vanaf 2014 al veel eerder dan voorheen hun studiekeuze hebben bepaald, namelijk al op 1 mei. Een goede begeleiding van leerlingen bij hun loopbaanoriëntatie en studiekeuze is daarmee belangrijker dan ooit. Scholen, hogescholen en universiteiten hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Tegen deze achtergrond organiseert het project stimulering LOB van de VO-raad een Masterclass over LOB in havo-vwo. 

Doelgroep

De Masterclass richt zich op LOB-coördinatoren/decanen van havo-vwo scholen die de ambitie hebben LOB in hun school op een hoger plan te brengen. Zij willen hun eigen werk verbeteren, maar zich ook ontwikkelen tot aanjager van LOB-beleid en LOB-activiteiten binnen hun school als geheel. In het programma van de Masterclass komt daarom ook LOB tijdens de vaklessen en als extra- curriculaire activiteit aan de orde. De Masterclass zet de deelnemers in de positie schoolbreed toe te werken naar een goed LOB-concept en bijpassend activiteitenplan. Het minimum aantal deelnemers is 20, het maximum is 45.

Programma

In vijf bijeenkomsten van een halve dag maakt u kennis met diverse aspecten van loopbaanoriëntatie in het havo/vwo.  Wij beginnen met de algemene principes van loopbaanoriëntatie en –begeleiding en met de consequenties van actuele beleidsontwikkelingen in het (hoger) onderwijs voor de begeleiding van leerlingen in de scholen. Daarna bespreken wij de kenmerken van krachtige LOB-leeropdrachten en passeren rollen en taken rondom LOB in havo/vwo de revue. 

Parallel daaraan ontwikkelt u een plan voor een eigen nieuwe LOB-activiteit binnen uw school. Wij laten ons daarbij inspireren door een zestal bestaande voorbeelden van scholen en HO-instellingen. In een werkmiddag gaan we in de diepte kijken naar uw plannen. Bij de laatste bijeenkomst bespreken we de eindresultaten van ons gezamenlijke werk in aanwezigheid van de betrokken schoolleiders. 

Masterclass LOB havo/vwo

Alle leeropdrachten, LOB-activiteiten die de deelnemers aan de Masterclass LOB havo/vwo hebben ontwikkeld op een rij.