Masterclass LOB havo/vwo opdrcht van Porta Mosana College

De LOB-markt is eenĀ  vakoverstijgend project waarbij 5 vwo-leerlingen gedurende een jaar toewerken naar een LOB-markt. Leerlingen van 3 vwo zijn bezoekers. De vakken LOB, mentoraat en Vaardigheden Educatie dragen dit project.

LOB opdracht Porta mosana college.pdf