Masterclass LOB havo/vwo opdracht van Twents Carmel College

HBO vs. WO. Na afloop van deze LOB-opdracht kunnen leerlingen aangeven hoe het hoger onderwijs in Nederland in elkaar zit. Zij kunnen benoemen hoe de opbouw van het HBO en WO is en zij kunnen de verschillen aangeven tussen HBO en WO.

LOB opdracht Twents carmel college.pdf