Masterclass LOB havo/vwo opdracht van RSG Broklede, Breukelen

Kijk in de praktijk. De leerling maakt een beroepentest, onderzoekt één beroep, interviewt een beroepsbeoefenaar en houdt een presentatie voor klasgenoten. Doel van de opdracht is werkexploratie.

LOB opdracht RSG Broklede.pdf