Tips voor ouders

Aan de slag! tips voor ouders is een van de vier leaflets die zijn ontwikkeld na aanleiding van het LAKS-onderzoek over LOB.

in 2013 hebben scholieren hun wensen ten aanzien van LOB verwoord in een landelijk onderzoek van het LAKS. In de leaflet vind je een samenvatting van dit onderzoek t.a.v. de rol van de ouders. De bevindingen kan je gebruiken om de begeleiding van je eigen kinderen hier zoveel mogelijk op af te stemmen.