Onderzoeken betrokkenheid van ouders bij LOB

Elke leerling in het voortgezet onderwijs maakt keuzes die belangrijk zijn voor zijn of haar verdere loopbaan. Ouders blijken daarbij de belangrijkste beinvloeders en gesprekspartners van het kind te zijn.

Maar uit welk onderzoek, ervaring of evaluatie blijkt dat ouders zo belangrijk zijn bij het kiezen en bepalen van de loopbaan. Uit ondertsaande documenten en de literatuurlijst kan je achterhalen waarom ouders zo'n prominente plaats innemen.

Hier vind je een literatuurlijst.

Publicaties voor ouders van het project:

  • We hebben een leaflet gemaak met tips hou ouders te betrekken
  • Publicatie: Ouderbetrokkenheid bij LOB, negen voorbeelden van vo-scholen
  • Publicatie: Ouders en school, praktijkverhalen, interviews en antwoorden