N-factor netwerk film

Het bewust ontwikkelen van een netwerk is goed voor docenten, schoolleiding, leerlingen én ouders. Het lespakket ‘De N-factorvan project Stimulering LOB biedt inzicht in de werking van relaties, netwerken en de eigen ervaringen daarmee. Naast het lespakket is er een inleidend filmpje gemaakt, waarin een docent en leerlingen zelf laten zien wat (het lespakket over) netwerken voor hen betekent.