LOB leerlijn Ouderbetrokkenheid

LOB leerlijn Beatrix College Ouderbetrokkenheid

Ouders krijgen een speciale aandacht voor het LOB keuzeproces van hun kind. Hoe betrekken we ouders van leerlingen in diverse leerjaren bij LOB en de begeleiding hierin? We starten in leerjaar 2. In het eerste leerjaar van het kind, doen wij nog niet aan LOB. Het wennen aan de school, het tempo, het niveau zijn in het eerste jaar van belang.

In leerjaar 2 (zowel voor TL, Havo als het atheneum) gaan leerlingen een dagje mee op snuffelstage bij ouders of iemand in de familiekring. Zo krijgen leerlingen het eerste contact met de praktijk. Deze snuffelstage bestaat uit 2 dagen aaneengesloten. Leerlingen krijgen een paar opdrachten mee die zij aan de hand van de 2 daagse praktijk moeten invullen. Mogelijke voorbeelden van vragen, zijn: Welke opleiding heeft het familielid/de ouder gevolgd? Welke extra cursussen verzorgd het bedrijf? In welke sector/branche valt het bedrijf/organisatie?, ect. Zowel de leerling als de ouder(s) krijgen na de stage een evaluatieopdracht. Leerlingen krijgen vragen in de lijn van: wat heb je geleerd? Wat vond je leuk aan de stage? Zou je dit beroep later ook gaan kiezen? Zo ja, waarom  en zo niet, leg dat eens uit. Van de ouders/familielid is het fijn om te weten te komen hoe de leerling zich heeft opgesteld, of de opdrachtjes zijn uitgevoerd en hoe belangrijk zij het vinden om de leerling te begeleiden in het proces van ontdekken en de eerste contacten met de praktijk. In de 2e klas TL gaan ouders ook actief aan de slag met een digitaal keuzeproces. Leerlingen maken hierin een stappenplan en er zijn opdrachten voor ouders in de digitale methode.

In leerjaar 3 krijgen de ouders de gelegenheid om naar de ouderavond te gaan die in het teken staat van de profiel- of sectorkeuze. De mogelijkheden van combinaties, studies, richtingen worden besproken. Ouders kunnen een avond aangeboden krijgen waar zij zelf een competentietest in kunnen vullen en een profielkeuzetest. Wat zou u als ouder nu kiezen? Is dat een zelfde richting als waar u nu werkzaam in bent of zou u juist iets heel anders gaan kiezen? Waar bent u goed in? Welke vaardigheden zijn belangrijk in onze 24-uurs maatschappij? Een mooie discussie avond kan op gang gezet worden. Verder vragen wij aan het begin van het schooljaar bij welke LOB activiteiten de ouders een begeleidende rol kunnen verzorgen. Bij het bezoeken van een onderwijsbeurs of bij voorlichtingen door de MBO/HBO scholen of op de MBO/HBO scholen. Uiteraard zijn ouders ook van harte welkom als er bijv. een student of oud-leerling (kan ook een zoon of dochter zijn van de ouder) voorlichting komt geven over de profielkeuze of de sectorkeuze.
Bij gesprekken over een mogelijke twijfel bij de keuze voor de sector of profiel, nodigen wij de ouders uit. We geven aan dat het belangrijk is voor de keuze van het kind.

In leerjaar 4 vragen we aan ouders een actieve rol in het begeleiden van hun kind bij het bezoeken van een open dag op het HBO en MBO. Voor de TL leerlingen is het belangrijk omdat dit het eindexamenjaar is. Voor de open dagen van het HBO is het van belang in de zoektocht naar de mogelijkheden voor diverse HBO opleidingen. Voor atheneum leerlingen worden ouders gevraagd om mee te gaan naar het bezoeken van een universiteit of workshops op diverse HBO scholen.

In leerjaar 5 (Havo) en in leerjaar 6 (atheneum) worden de ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst van DUO. Ouders hebben behoefte aan het vervolgtraject en dat is een mooie service die je als school kunt geven. Ouders geven we ook aan dat voor de vo school het uitzwaaimoment komt, maar dat ouders nog een heel traject in de studie en beroep van het kind te begeleiden heeft.
Uiteraard wordt ook in deze leerjaren van de ouder verwacht dat zij meegaan naar diverse open dagen van HBO instellingen en universiteiten.

Op dit moment zijn we bezig met meeloopdagen voor ouders die in het MBO en HBO een kijkje kunnen nemen buiten de open dagen om. Ouders hebben vaak nog een ander beeld bij het beroep of de studierichting. Zij gaan (en terecht) uit van hun eigen ervaringen. Daar zit wel gemiddeld 25 – 30 jaar tussen. Veel opleidingen zijn anders ingericht en er zijn in de loop van de jaren ook opleidingen bijgekomen. Daar mag ook een ouder iets meer van weten.

Meer informatie:
Yvonne Mulders, decaan Beatrix College
VMBO – 5M – 3H/A – 3TTA