Instructiefilm doorstroomcijfers

Doorstroomcijfers en de analyse hiervan zijn een belangrijk hulpmiddel voor een vo school om te werken aan de verbetering van het LOB beleid. In het ManagementVenster van Vensters VO zijn de doorstroomcijfers te vinden. Naast de handleiding doorstroomcijfers heeft het project Stimulering LOB een tweetal instructiefilmpjes gemaakt. Het eerste filmpje is een eerste introductie op het werken met doorstroomcijfers die in het ManagementVenster van Vensters VO te vinden zijn. In het filmpje wordt bijvoorbeeld in de inlogprocedure toegelicht en uitgelegd welke informatie je waar kunt vinden. In het tweede filmpje wordt een aantal analyse voorbeelden toegelicht. We hopen dat de instructiefilmpjes je op weg helpen in het ManagemenVenster en het werken met doorstroomcijfers.

De instructiefilmpjes kan je hier downloaden: Instructiefilm A (voor beginners) en instructiefilm B (aan de slag met doorstroomcijfers).