Het effect van investeringen in LOB

Doorstroom

Het effect van investeringen in LOB is voor een onderwijs-instelling pas op termijn en in een andere sector zichtbaar. Het ontbreken van een wederzijds belang tussen "aanleverende en ontvangende" sector, leidt ertoe dat LOB-activiteiten meestal beperkt blijven tot één sector en geen boven sectorale borging heeft. Dit geldt voor zowel tussen de onderwijssectoren onderling (vo-mbo, vo-ho, mbo-ho) als van het onderwijs richting de arbeidsmarkt.

Het streven is om een duurzame samenwerking tussen alle onderwijssectoren te ontwikkelen op het terrein van de LOB-begeleiding van leerlingen. Via bestuurlijke en praktische (regionale) samenwerking tussen de sectoren kunnen de overgangen voor studenten beter worden voorbereid en kan men leren van de geboekte resultaten in termen van ‘doorstroomrendement’.
 

Inzichtelijk maken doorstroomrendement

Een belangrijk onderdeel van het versoepelen van overgangen is het inzichtelijk maken van het rendement van LOB, zodat ook LOB beleid kan worden aangepast. Hoe kan een vo-instelling doorstroomcijfers uit het vervolgonderwijs gebruiken om LOB beter te krijgen? De komende periode zal onderzocht worden welke methoden er zijn om doorstroomcijfers uit het vervolgonderwijs te meten, en hoe scholen dit kunnen gebruiken om hun LOB-beleid bij te stellen. Centraal zal hierbij staan de vraag of leerlingen op de goede plek terecht zijn gekomen in het vervolgonderwijs. De resultaten van deze onderzoeken treft u op deze pagina.
 

Doorstroompilots

De VO-raad, AOC-raad en onderzoeks- en adviesbureau Oberon hebben een aantal pilots uitgevoerd met schoolbesturen en scholen die de ambitie hadden om hun doorstroom naar het vervolgonderwijs in beeld brengen en daarmee een kwaliteitsslag willen maken in hun LOB-beleid. Samen met de scholen zijn deze gegevens boven water gehaald en vervolgens zijn de scholen geholpen bij het interpreteren van de doorstroomgegevens en te kijken hoe deze benut kunnen worden voor een kwaliteitsslag in hun LOB-beleid. Het rapport van deze opbrengsten vind je hier. Een samenvatting van dit rapport is hier te lezen.
 

Het gebruik van doorstroomdossiers

Een doorstroomdossier is een middel om de overgang tussen het vo en het vervolgonderwijs te vergemakkelijken. Hier worden op diverse plekken in het land mee geexperimenteerd en op enkele plekken is dit al uit de experimenteerfase en wordt er structureel gebruik gemaakt van doorstroomdossiers. Een goed voorbeeld van hoe een doorstroomdossier gebruikt kan worden is het digitale doorstroomdossier van de programmaorganisatie 'Aanpak Vroegtijdig Schoolverlaten Eemland'. Andere voorbeelden zijn de doorstroomdossiers van ROC Asa, ROC West-Brabant en van het Graafschap College.

Informatie over doorstroom

Op verschillende plekken in het land wordt hard gewerkt om de doorstroom van het vo naar het vervolgonderwijs inzichtelijk te maken.
 

Onderzoeken

  • Recent onderzoek naar doorstroom van vmbo'ers maakt duidelijk dat vmbo's steeds verder in beter doorstromen. Klik hier om de doorstroomatlas te downloaden.

Doorstroomcijfers

  • Het CBS brengt op macro-niveau cijfers bij elkaar over doorstroom.
  • DUO stelt ook gegevens ter beschikking over de doorstroom van leerlingen tussen sectoren. Het is mogelijk deze data op brinnummers te sorteren. Klik hier voor de stroominformatie van DUO
  • Vensters voor Verantwoording, School|Info geeft cijfers en gegevens aan op schoolniveau.  

Heeft u interessante onderzoeken of websites over dit onderwerp, mailt u deze dan naar onze redactie.