Handreiking doorstroomcijfers

Scholen vinden het belangrijk te weten hoe hun oud leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Maar hoe kom je aan de juiste informatie? Wat zeggen die cijfers vervolgens en in hoeverre zijn de cijfers aanleiding om het LOB beleid aan te passen? De publicatie 'Uw doorstroomcijfers en LOB' geeft antwoord op deze vragen.

De brochure is een stappenplan met tips en praktijkvoorbeelden, voortgekomen uit een pilot die in 2012 op een vijftal scholen heeft gedraaid in samenwerking met Oberon. Sinds december 2012 is aan Vensters de indicator 'vervolgopleiding leerlingen' toegevoegd.

Omdat begin oktober 2014 Vensters voor Verantwoording is overgegaan in Vensters VO hebben we de handreiking aan de nieuwe omgeving aangepast. Heel veel succes met de analyse van uw doorstroomcijfers.

Kijk hier

Servicedocument LOB doorstroom.pdf voor de handreiking.