Eindpublicatie havo-hbo

Onlangs hebben de vijf ‘LOB-ontwikkelteams havo-hbo’ hun werk afgerond. Deze vijf ontwikkelteams in Almere, Eemland/Utrecht, Groningen, Oost en Rotterdam hebben elk gewerkt aan een eigen regionaal LOB-arrangement.

Volgens een samen bedachte rode draad, heeft elk ontwikkelteam een rijtje bijpassende LOB-activiteiten geselecteerd en beschreven, vanaf de brugklas tot en met de start van de vervolgopleiding. Als afsluiting van dit project heeft Stimulering LOB de resultaten van deze vijf ontwikkelteams nu samengevat in een kleurrijke publicatie. De publicatie biedt o.a. een overzicht van de vijf arrangementen, interviews met de betrokken werkgroepleden en een format om LOB-activiteiten te beschrijven. De publicatie is online te downloaden en zal ook in gedrukte vorm verspreid worden.

LOB-eindpublicatie havo-hbo.pdf