Decanenverenigingen

De decaan is in de school de centrale spil van alle loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)-activiteiten. Veel deskundigheidsbevordering en professionele uitwisseling vindt dan ook plaats binnen de twee decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL.

nvsnvl

Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders

De Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) behartigt de belangen van decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoordinatoren die jongeren begeleiden bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun school- en opleidingsloopbaan en hun studievaardigheden. Eén van de doelstellingen is het om expertise over te dragen en de leden te professionaliseren.

Gedurende het hele jaar worden er trainingen, cursussen en congressen aangeboden. Zo organiseert NVS-NVL bijvoorbeeld regelmatig een cursus ‘Beginnende decaan’. In deze tweedaagse cursus komen onder andere het maken van een opzet voor een jaaractiviteitenplan en de beschikbare LOB-materialen aan de orde. De NVS-NVL verzorgt ook cursussen op maat, bijvoorbeeld over het voeren van gesprekken met leerlingen.

vvsl

Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders

De Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) heeft als doel een platform te zijn waar schooldecanen, loopbaanbegeleiders en aansluitcoördinatoren (loopbaanbegeleiders in het hoger onderwijs) samenwerken om loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) op onderwijsinstellingen verder te ontwikkelen. Activiteiten van de VvSL zijn onder andere het stimuleren van het contact tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs en het organiseren van scholing voor haar leden.

Een aantal keren per jaar organiseert de VvSL workshops voor de leden. De workshops kunnen gericht zijn op actuele schoolgerelateerde onderwerpen, maar kunnen ook speciaal gericht zijn op de beginnende decaan.  De VvSL beveelt haar leden daarnaast een aantal cursussen aan die zij elders kunnen volgen. Net als de NVS-NVL organiseert ook de VvSL elk jaar een congres.