Schoolleidersbijeenkomst LOB

01 december 2014

In de afgelopen vijf jaar is hard gewerkt om het project Stimulering LOB van de VO-raad tot een succes te maken. En dat is gelukt! We kunnen met trots terugkijken op het project en op de resultaten die we hebben bereikt. Veel scholen hebben geparticipeerd in een van de deelprojecten – bijvoorbeeld LOBOTS, de online leergang, bijeenkomsten over doorstroomcijfers, etc. – van het project Stimulering LOB en heeft zodoende ook een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsslag rond LOB. Het project heeft haar succes mede te danken aan de bijdragen van deze scholen. Daar zijn we iedereen erg dankbaar voor.

Als dank willen we je uitnodigen voor een ontspannen ochtend waarbij ontmoeten, inspiratie en delen centraal staan. Schoolleiders uit het hele land die actief zijn op het gebied van LOB komen naar Utrecht om te netwerken. Een perfecte kans om aan het einde van het jaar inzichten op te doen die u in het nieuwe jaar verder kunnen helpen.  

Gastspreker Steven Pont zal ons meenemen in een bevlogen verhaal waarbij het belang van goede loopbaanbegeleiding onderschreven wordt vanuit de ontwikkelingspsychologie en de systeemtheorie (het belang van de sociale omgeving). Op ons congres ‘LOBlands’ van 30 oktober jl. was het verhaal van Steven een groot succes! We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke netwerklunch. Als vertegenwoordiger van een betrokken school willen we u van harte uitnodigen voor deze ochtend. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een mailtje te sturen naar lob@vo-raad.nl.

Datum: donderdag 11 december (inloop) van 9.30 tot uiterlijk 13.30 uur met netwerklunch. Locatie: De Witte Vosch, Oude Gracht 46 in Utrecht.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet, namens het LOB team,