Matching lijkt vruchten af te werpen

19 januari 2015

Onder het cohort studenten dat in 2013 aan de universiteitsbrede matching meedeed is te zien dat de uitval sterker is afgenomen. Dit resultaat is een enorme opsteker voor de vele collega's in de universiteit die aan matching werken. Maar ook voor onze partners met wie we samenwerken is dit motiverend om het studiekeuzeproces en studiesucces van aankomende studenten verder te verbeteren.

De verplichte kennismakingsactiviteiten waaraan beginnende Utrechtse studenten meedoen, lijken resultaat te hebben. Het percentage studenten dat in het eerste jaar stopt met de opleiding is met 12 procent afgenomen. Onderzoekers waarschuwen dat dit succes niet alleen aan matching kan worden toegeschreven. De UU was in 2013 de eerste universiteit waar elke student een matchingstraject moest doorlopen voor de start van hun opleiding. De bedoeling is studenten een beter doordachte studiekeuze te laten maken. Deelnemers krijgen opdrachten die ze thuis moeten voorbereiden, bezoeken colleges en maken toetsen.

Dit voorjaar kon voor het eerst onderzocht worden of studenten minder vaak afhaken in het eerste jaar als ze matchingsbijeenkomsten hebben bezocht. En dat blijkt inderdaad het geval. In vergelijking met studenten die in 2012 nog zonder matching aan hun studie begonnen stoppen de studiestarters van 2013 minder vaak met hun opleiding. De afname bedraagt 12 procent, zo laten onderzoeker Leoniek Wijngaards en admission dean Theo Wubbels DUB weten.

De terugloop van het percentage uitvallers zette zich al enkele jaren terug mondjesmaat in, maar lijkt met de invoering van matching een behoorlijke vlucht te nemen. Staakte van het cohort studenten dat in 2012 begon met hun studie nog bijna 31 procent van de studenten na het eerste jaar hun studie, van het cohort 2013 is dat zo’n 27.5 procent. Lees hier het hele artikel.