LOB on Tour te Middelburg

17 december 2011

We zijn in tweetallen aan de slag gegaan met een onderdeel uit de LOB-scan. En hebben daarna de bevindingen kort met elkaar besproken. Vervolgens is gekeken hoe je de uitkomsten van de scan kan vertalen naar de praktijk. Dit hebben we gedaan n.a.v. een S.W.O.T. analyse. Een SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) brengt kansen en bedreigingen van een organisatie in kaart. Als je de vier peilers van de scan (Visie en Beleid, Oriëntatie en Begeleiding, Organisatie en Samenwerking) in een SWOT analyseert kan je samen beslissen waar de kansen van een school liggen en waar de “bedreigingen”.

Tips naar aanleiding van deze middag:

  • Om LOB-beleid en de uitvoering goed met elkaar te verbinden is het verstandig eerst het LOB-plan goed met de leidinggevende af te stemmen. Wat wil de school de komende jaren met LOB bereiken en hoeveel tijd kunnen en willen ze hiervoor gebruiken? Stem de verwachtingen goed met elkaar af.
  • Het is inspirerend en praktisch dat de decanenkring Zeeland regelmatig bij elkaar komt.Op deze manier kan er optimaal gebruik worden gemaakt maken van elkaars kwaliteiten en ideeën. Niet iedere school hoeft op deze manier het wiel zelf uit te vinden.
  • Er wordt aangegeven dat de “nieuwe” manier van met LOB werken veel meer tijd kost voor de decanen. In het begin zal het een investering in tijd zijn maar als iedereen in zijn/haar nieuwe rol zit zal het voor iedereen tijd besparen en het zal LOB ten goede komen.
  • vmbo scholen en havo/vwo scholen zijn in LOB aanpak op sommige vlakken erg verschillend. Vaak kunnen de LOB hulpmiddelen die speciaal voor het vmbo of voor havo, vwo zijn gemaakt met kleine aanpassingen ook bruikbaar worden gemaakt voor een ander niveau. Hetzelfde geldt voor werkvormen deze kunnen ook vaak met kleine aanpassingen voor meerdere zaken worden gebruikt.

Heb je vragen of dilemma’s op het gebied van LOB of ben je op zoek naar concrete LOB-activiteiten als school plaats dan een oproep op linkedin en vraag andere scholen om ondersteuning.