Hart voor LOB

29 december 2014

HART VOOR LOB
De afgelopen vijf jaar is hard gewerkt om het project Stimulering LOB van de VO-raad tot een succes te maken. We kunnen met trots terugkijken op het project en op de resultaten die we hebben bereikt. Veel scholen hebben meegedaan aan een deelproject en een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsslag rond LOB. Het project heeft haar succes mede te danken aan de bijdragen van deze scholen. Daar zijn we iedereen erg dankbaar voor.

Lees hier

het hele pamflet.