De N-factor: Het belang van netwerken voor loopbaanleren

09 september 2014

Het bewust ontwikkelen van een netwerk is goed voor docenten, schoolleiding, leerlingen én ouders. Dit lespakket biedt inzicht in de werking van relaties, netwerken en de eigen ervaringen daarmee.

Meer dan 60% van de banen wordt via het netwerk vergeven, ook als hiervoor vacatures zijn gepubliceerd. Mensen die je kent kunnen dus helpen om (via-via) aan werk of een stageplaats te komen. Mensen uit je netwerk kunnen ook helpen bij profiel- of studiekeuze, door met leerlingen (en ouders) te praten over kwaliteiten en motieven.

Netwerken als competentie
Leerlingen komen in contact met veel verschillende mensen, tijdens (snuffel)stages, werk- of studie-evenementen en in hun vrije tijd. Dan hebben zij ook de kans om mensen die ze al kennen beter te leren kennen, nieuwe mensen te ontmoeten of de mensen die ze al kennen om hulp te vragen.

Het bewust inzetten van de competentie netwerken is bij elke ontmoeting met anderen van belang: Hoe knoop ik een gesprek aan? Hoe wordt ik door een ander onthouden? Spreek ik eigenlijk wel de mensen die passen bij mijn loopbaanvraag? Willen de mensen die ik tref mij helpen?

Gebruik van het lespakket
Dit lespakket is geschikt voor elk leerjaar van het VMBO tot aan 6 VWO maar zal wellicht het meest ingezet worden voor:

  • VMBO leerjaar 2 Praktische Sector Oriëntatie (intern keuzeproces profiel)
  • VMBO leerjaar 3/4 (extern keuzeproces): beroep
  • HAVO/VWO leerjaar 3: profielkeuze

Gebruik de lesbrieven voorafgaand aan de studie- en loopbaankeuze-activiteiten van de leerlingen, bij voorkeur in chronologische volgorde en eventueel over meerdere schooljaren uitgespreid.
De uitkomsten van de opdrachten en oefeningen zijn zeer geschikt om op te nemen in een portfolio.
De lesbrieven zijn geschreven op taalniveau 2F en kunnen ook instrumenteel zijn bij het taalbeleid.

Inhoud van het lespakket
De zeven lesbrieven uit dit lespakket bevatten elk lesstof voor minimaal twee lesuren. Ze zijn opgebouwd vanuit drie perspectieven: het netwerk als infrastructuur, het netwerk als bron en netwerken als werkwoord. Lees hier: 2141877 Netwerkdienst.pdf

de toelichting op de lesbrieven. We hebben ook een netwerktest ontwikkeld die je hier kan downloaden. De lesbrieven zijn hier te downloaden.