‘Ouders als spiegel bij loopbaankeuzes’ (onderbouw VO)

15 januari 2012

Deze ouderavond biedt ouders handreikingen om hun ‘spiegelende’ rol zo goed mogelijk te vervullen door met hun kind in gesprek te blijven over de drie centrale vragen: Wat kan ik?; Wat wil ik? en Wat vind ik leuk? Uiteindelijk zal voor VMBO’ers aan het eind van het tweede jaar, en voor HAVO- en VWO’ers aan het eind van het derde jaar, respectievelijk de sector- en de profielkeuze voor de deur staan. Dan is het winst als ouders hun kinderen enig zicht hebben kunnen geven op hun kwaliteiten, wensen en verwachtingen. We hebben er ook een voor het basisonderwijs ontwikkeld, omdat kiezen en de aandacht voor talenten en kwaliteiten van de kinderen daar al begint.

‘Breng de kwaliteiten en talenten van je kind in beeld’ (Basisonderwijs)

Het digitaal portfolio, de Map4You, is een praktisch hulpmiddel, waarmee de kinderen (i.s.m. hun ouders) facetten van hun eigen ontwikkeling door de jaren heen in beeld. De structuur van de Map4You (‘Wat kan ik?; Wat wil ik? en Wat vind ik leuk?’) is daarbij een leidraad. Dat geldt ook voor de bijgevoegde vragenlijsten om de kwaliteiten van je kind in beeld te brengen.

De Map4You is geschikt voor kinderen en ouders uit alle groepen. Het biedt een geschreven en gevisualiseerd (foto’s, documenten) overzicht van de ontwikkeling van het kind door de groepen heen. Door het accent te leggen op interesses, talenten en kwaliteiten ontdekken kind en ouders gaandeweg waarin hun kind goed is. Dat kan bijdragen aan een gerichtere keuze verderop in de schoolloopbaan.